GUÍA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE GALICIA

Aeronaves Pilotadas de Forma Remota-Drons (máster de FP)

MÁSTER
Ramas del conocimiento:
CIENCIAS
Campus:
CIFP AS MERCEDES. Plazas: .
Créditos:
Plazas:
Presencial:
Semipresencial o virtual: No
Propio: No
Habilitante: No

Para titulados en: Programación da Produción en Fabricación Mecánica / Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións Térmicas e de Fluídos / Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos / Automoción / ASIR / Deseño en Fabricación Mecánica / Sistemas Electrotécnicos e Automatizados / Enerxías Renovables / Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos / Mecatrónica Industrial / Mantemento Electrónico / Automatización e Robótica Industrial / Iluminación, Captación e Tratamento de Imaxe / Organización do Mantemento de Maquinaria de Buques e Embarcacións / Mantemento Aeromecánico de Avións (varios)

Abierto a técnicos de muy diferentes perfiles, en este curso aprenderán a construir y mantener drones, configurándolos y adaptándolos a los sectores en los que van a prestar servicio.