GUÍA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE GALICIA

Medicina Oral, Cirurxía Oral e Implantoloxía

MÁSTER
Ramas del conocimiento:
CIENCIAS
Campus:
USC SANTIAGO. Plazas: 7.
Créditos: 120
Plazas: 7
Presencial:
Semipresencial o virtual: No
Propio:
Habilitante: No

A Universidade de Santiago de Compostela, por mediación dos seus títulos propios nos permite a organización deste máster propio de Medicina Oral, Cirurxía Oral e Implantoloxía para a formación dos futuros profesionais de Odontoestomatoloxía nas tres áreas que teñen actualmente maior demanda na sociedade.

A actualización e a investigación nas técnicas de tratamento tanto médico como cirúrxico é un obxectivo prioritario neste curso xa que a universidade debe estar na vangarda neste aspecto e debe servir de canle para a súa difusión. Por outra banda, os programas de formación do grao de Odontoloxía inclúen só parcialmente aspectos teórico-prácticos das técnicas médicas e cirúrxicas antes referidas.

Ao ser un posgrao propio non recibe axudas oficiais, debe autofinancirase, e por iso o custo é de 12.000 euros.