GUÍA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE GALICIA

Mantemento e Seguridade en Sistemas de Vehículos Híbridos e Eléctricos (máster de FP)

MÁSTER
Ramas del conocimiento:
CIENCIAS
Campus:
CIFP AS MERCEDES. Plazas: .
CIFP POLITÉCNICO. Plazas: .
Créditos:
Plazas:
Presencial:
Semipresencial o virtual: No
Propio: No
Habilitante: No

Para titulados en: Construcións Metálicas / Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións Térmicas e de Fluídos / Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos / Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica / Proxectos de Edificación / Sistemas Electrotécnicos e Automatizados / Enerxías Renovables / Proxectos de Obra Civil / Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos / Mecatrónica Industrial / Automatización e Robótica Industrial / Xestión da Auga

La metodología BIM (modelado de la información en la construcción, por sus siglas en inglés) permite a una persona saber dónde está cada instalación, canalización y elemento constructivo de un edificio, ya sea en un bloque de viviendas o en unas infraestructuras.